เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย เช็กเลย 27 คลัสเตอร์ 17 พื้นที่ กรุงเทพ

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย เช็กเลย 27 คลัสเตอร์ 17 พื้นที่ กรุงเทพ

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ตรวจสอบ คลัสเตอร์ 27 จุด ใน 17 พื้นที่ทั่ว กรุงเทพ เผยพบคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงสุด นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดกรุงเทพมหานครในขณะนี้ 

โดยในตอนนี้มีการแพร่ระบาด จำนวน 27 คลัสเตอร์ ใน กทม. และกระจายอยู่ใน 17 เขต

ได้แก่ ดินแดง วัฒนา คลองเตย หลักสี่ ลาดพร้าว ราชเทวี พระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สวนหลวง ปทุมวัน สาทร สัมพันธวงศ์ จตุจักร สีลม ประเวศ และวังทองหลาง อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค 20 คลัสเตอร์ ดำเนินการควบคุมได้แล้วและใกล้ปิดการสอบสวน 7 คลัสเตอร์

โดยคลัสเตอร์ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นต่อวันของผู้ติดเชื้อสูงที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.แคมป์ก่อสร้าง เขตหลักสี่ 2.แฟลตดินแดง เขตดินแดง 3.แคมป์คนงานก่อสร้าง เขตวัฒนา 4.คลองถมเซ็นเตอร์และวงเวียน 22 ก.ค. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ 5.ตลาดห้วยขวาง เขตดินแดง

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ 174 ครั้ง ตรวจหาเชื้อ 154,691 ราย พบเชื้อ 5,891 ราย รอผลการตรวจอีก 12,880 ราย ทั้งนี้ ได้ทำการติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน เพื่อพิจารณาจัดทำแผนดำเนินการในแต่ละวันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับการฉีดวัดซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กทม. ได้ฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 248,941 โดส ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 19,902 โดส เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 31,717 โด๊ส บุคคลที่มีโรคประจำตัว 20,414 โดส ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 117,555 โดส จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 125,072 ราย รวมทั้งสิ้น 438,529 โดส

หมอพร้อม ประกาศถึงวันเริ่มต้นเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่ม ประชาชนทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2564 นี้ เป็นต้นไป วันนี้ (17 พ.ค. 2564) ระบบลงทะเบียน หมอพร้อม ได้ประกาศการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม ประชาชนทั่วไป โดนเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยก่อนหน้านี้ระบบได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื่อรัง ที่ขณะนี้ได้มียอดการจองคิวแล้วถึง 6.3 ล้านคนด้วยกัน ในส่วนของรายละเอียดสำหรับกลุ่มคนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปีนั้น จะสามารถทำการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤาภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป โดยคิวสำหรับการจองนั้นจะมีให้หลังจากเดือนกรกฏาคมเป็นต้นไป

หากไม่พบคิวว่างภายปี 2564 นี้ ให้ทำการสำรวจผ่านโรงพยาบาล/จุดให้บริการอื่น ๆ ก่อน กลุ่มคนทั่วไปสามารถทำการจองได้ผ่าน 3 ช่องทางด้วยกันได้แก่ ซึ่งหากมีความสะดวกในการรับฉีดวัคซีนล่วงหน้าก่อนที่นัดไว้ ทางระบบจะทำการยกเลิกวันนัดเดิมให้อัตโนมัติ และหากมีความต้องการยกเลิกนัด ให้ดำเนินการติดต่อ รพ./จุดบริการที่ได้จองไว้ ด้วย

กทม. มีมตินั่งทานที่ร้านได้ พร้อมสั่งปิดสถานที่อีก 29 แห่ง หนี โควิด

กทม. อนุญาตให้ประชาชนสามารถนั่งทานที่ร้านได้ ไม่เกิน 25% ของความจุ พร้อมสั่งสถานที่อีก 29 แห่งชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 ได้ประชุมพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ที่กำหนดให้กทม.เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักของศบค.อย่างเคร่งครัด และเห็นควรพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กทม.เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ซึ่งมีมติให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค.64 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)

สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง จากการตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่คลองเตย 494 คน และพบผู้ติดเชื้อในตลาดคลองเตย 332 คน เขตจึงได้มีคำสั่งปิดตลาดไปแล้ว 5 ครั้งๆ ละ 3 วัน (ครั้งล่าสุด 11-13 พ.ค.64) แต่ยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.จึงเห็นควรให้ปิดตลาดคลองเตยต่อไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.64 โดยจะมีการออกประกาศให้ทราบ รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบให้ 50 สำนักงานเขตสำรวจจำนวนคนงานก่อสร้างในแค้มป์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ กทม. เพื่อสร้างความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย