ครม. เห็นชอบ รายการสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565

ครม. เห็นชอบ รายการสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565

ครม. ได้มีมติเห็นชอบกับ รายการสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565 จำนวน 51 รายการ 11 หมวดสินค้า : แบบเดียวกับที่ควบคุมในปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 65 จำนวน 51รายการ ใน 11 หมวด โดยเป็นสินค้าและบริการควบคุมเช่นเดียวกับ ปี 64 จำนวน 51 รายการ จําแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ 11 หมวด ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

สำหรับ รายการสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565 นั้น ก็มีด้วยกันดังนี้

(1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ : กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน

(2) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง : ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก

(3) หมวดปัจจัยทางการเกษตร : กากดีดีจีเอส เครื่องสูบน้ำ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช รถเกี่ยวข้าว รถไถนา หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์

(4) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง

(5) หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เกี่ยวกับการรักษาโรค

(6) หมวดวัสดุก่อสร้าง : ท่อพีวีซี ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

(7) หมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ : ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสําลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ ผลปาล์มน้ำมัน มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์ ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

(8) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค : กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ สบู่ก้อน สบู่เหลว

(9) หมวดอาหาร : กระเทียม ไข่ไก่ ทุเรียน นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว น้ำมัน และไขมัน ที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ แป้งสาลี มังคุด ลําไย สุกร เนื้อสุกร หอมหัวใหญ่ อาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

(10) หมวดอื่น ๆ : เครื่องแบบนักเรียน

(11) หมวดบริการ : การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสําหรับธุรกิจออนไลน์ บริการทางการเกษตร บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และบริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน 65 นี้ เพื่อเป็นการดูแลสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม ไม่เกี่ยวกับกรณีราคาสินค้าหรือบริการแพงขึ้นตามกลไกตลาดปกติ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ หมดเขต ก.ย. 65 เช็กเงื่อนไขที่นี่

ย้ำอีกรอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ระยะเวลา 1 ปีเต็ม หมดเขตเดือน กันยายน 2565 เช็กรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครได้ที่นี่

เช็กเงื่อนไขการ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าน้ำ ค่าไฟ สูงสุด 315 บาท ระยะเวลา 1 ปี ผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าและการประะปา หมดเขตเดือนกันยายนนี้ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ทีมงาน The Thaiger สรุปมาให้แล้วเข้ามาอ่านในนี้ได้เลย

หัวข้อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ สิ้นสุด ก.ย. นี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าน้ำ

ขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าไฟ

วิธีการลงทะเบียน ลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดต่อสอบถามการลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ

ปฏิทินเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าน้ำ

ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีใบแจ้งค่าน้ำ ค่าไฟ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม โดยมีเกณฑ์รับสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

1. มีใบแจ้งยอดการใช้ ค่าน้ำ ไม่เกิน 315 บาท

2. มียอดค่าน้ำ ค่าประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน รัฐจะสนับสนุนค่าน้ำตามวงเงินที่ใช้จริง

3. หากมียอดค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท รัฐจะสนับสนุนค่าน้ำเพียง 100 บาท เท่านั้น

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า